კითხვარი არქიტექტორებისთვის

თბილისის არქიტექტურული ფორუმი და ანტიტექტურა   წარმოგიდგენთ ანონიმური გამოკითხვის შედეგებს:
ქვეყანაში მიმდინარე არქიტექტურულ პროცესებში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა არქიტექტორებმა, დებულებები მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს, როგორიცაა მოსაზრებები და დამოკიდებულებები არქიტექტორთა კავშირის, კონკურსების, განათლების ხარისხის და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ.

გამოკითხვა ჩატარდა google form ონლაინ გამოკითხვის პლატფორმის საშუალებით,2017წლის 28 თებერვლიდან 7 მარტამდე.

გამოკითხულთა რაოდენობამ შეადგინა 270 ადამიანი. მადლობა მათ!

გრაფიკი

დახმარებისთვის მადლობას ვუხდით შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგ, თამარ კელენჯერიძეს!

Continue reading “კითხვარი არქიტექტორებისთვის”

Advertisements

ჯერარარისგვიან

ვირტუალური კონკურსი “ჯერარარისგვიან”

ჩვენი პირველი მადლობა ეკუთვნის არქიტექტორ ნიკა წულაიას,

რომელმაც ცოტა ხნის წინ თბილისის არქიტექტურულ ფორუმს გამოუგზავნა ეს სურათი. სურათი, რომელმაც გადაგვაწყვეტინა ვირტუალური კონკურსის გამოცხადება რუსთაველის პროსპექტის 7 ნომერში მშენებარე შენობის მხოლოდ ერთი ნაწილის ფასადზე, რომელსაც ხშირად შეცდომით მხატვრის სახლს ან თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს უწოდებენ.

BREAKING THE WALL

ჯერარარისგვიან-6

Continue reading “ჯერარარისგვიან”